Diensten

Schematische mockup van een toekomstbestendig huis

Toekomstbestendige gebouwen creëren

Seven adviseert hoe gebouwen toekomstbestendig ontworpen en gerealiseerd kunnen worden. Daarbij hanteren we een Total Cost of Ownership (TCO) benadering voor een betaalbaar gebouw en zorgen we voor kwaliteitsborging (certificering), zodat de vooraf gestelde doelen behaald worden.

We hechten veel waarde aan een goede gebouwschil. Dit is de basis voor een aangenaam binnenklimaat en resulteert in installatie-arme concepten met zeer lage energievragen. Dat doen we zowel bij nieuwbouw als bij uitgebreide renovatieprojecten.

Hoe eerder we betrokken worden, hoe eenvoudiger en effectiever het vervolgtraject. Maar in alle gevallen stoppen we pas zodra het gebouw naar tevredenheid in gebruik is genomen. Gedurende het proces werken we nauw samen met architect, aannemer, installateur en overige bouwprofessionals.

Meer impact door kennisdeling

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daarom delen wij onze kennis en ervaring met de bouwbranche. Ons doel hierbij is dat wat wij doen de norm wordt.

Dat doen wij onder andere via het kennisinstituut KERN. Zo doceren we de cursus ‘Passiefhuis Ontwerp & Constructie’, waarbij deelnemers kennismaken met de principes van passief bouwen en de praktische uitwerking van deze principes in duurzame projecten.

Foto van Jan die een presentatie geeft aan een groep mensen
Scroll naar boven