Privacy & cookies

Als adviseur hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en ga ik daar zeer zorgvuldig mee om. Daarbij houd ik me zoveel mogelijk aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteer.

Graag leg ik u uit hoe ik met uw gegevens om ga en welke maatregelen ik tref om deze te beschermen. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan kunt u met mij hierover contact opnemen.

Om welke gegevens gaat het

Om u als opdrachtgever goed van dienst te zijn heb ik als adviseur alleen de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Voor- en achternaam van u en eventueel uw partner
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres(sen)
 • Adres van de bouwlocatie

Overige gegevens worden niet vastgelegd.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt

Deze gegevens worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Ons onderlinge contact
 • Onze overeenkomst
 • Het aanvragen van offertes in uw opdracht

Waar worden uw gegevens vermeld

Uw naam, adres en bouwlocaties worden gebruikt in onze overeenkomst en ons onderlinge contact. Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden alleen vermeld in de technische omschrijving die gebruikt wordt voor het aanvragen van offertes. Op rapporten, die worden gebruikt voor de omgevingsvergunning, wordt alleen de bouwlocatie vermeld. Verder houd ik een lijst bij met uw contactgegevens en de bouwlocatie.

Op welke wijze worden uw gegevens beschermd

1. Documenten beheer

Behalve voor het aanvragen van offertes worden de documenten waarop uw gegevens staan vermeld met niemand gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De documenten worden bewaard in mijn computer en in een NAS-server buiten mijn computer. Mijn computer is niet verbonden met andere computers en de NAS-server is niet toegankelijk voor anderen. Op uw verzoek kunnen de documenten met uw gegevens na afronding van het project ook permanent verwijderd worden.

2. Beheer contactgegevens

Uw contactgegevens vermeld ik in een lijst die in mijn computer bewaard wordt. Uw naam en telefoonnummer staan in mijn  mobiele telefoon en uw email adres staat in mijn computer. Zonder uw toestemming deel ik deze gegevens niet met derden. Mijn computer is zo goed mogelijk beschermd tegen inbraak door derden. Na afronding van het project kunnen uw contact gegevens op uw verzoek verwijderd worden.

3. Presentatie foto’s en publicaties

Zolang u daar geen bezwaar tegen maakt, worden aan het eind van het project door mij of door een fotograaf presentatiefoto’s van het project gemaakt. Deze presentatiefoto’s worden bewaard in een aparte portfolio map in mijn computer, onder de naam van de plaats waar het project is gerealiseerd.

Deze foto’s worden gebruikt voor mijn website, op sociale media, in presentaties, op beurzen en eventueel in tijdschriften, boeken, tentoonstellingen en websites van aanverwante organisaties. De foto’s worden altijd gepresenteerd onder de naam van de plaats waar het project is gerealiseerd. De foto’s worden zo genomen dat er geen herkenbare personen opstaan. Eventuele toelichtingen bij de foto’s worden zo geschreven dat daar geen persoonlijke gegevens van mijn opdrachtgevers bij staan. Ook de bouwkosten worden niet vermeld.

Nogmaals: mocht u bezwaar hebben tegen het maken van presentatiefoto’s of de publicatie daarvan, laat het mij dan weten. Dat kan ook op een later moment.

Scroll naar boven